Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belöle." (Varga Domokos)

A Gazdasági Intézmény körlevele az étkezési díjak változásáról- 2021. 01.01-től

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ebédbefizetés időpontjai 2020/21.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Február hónapra az ebédbefizetés időpontjai:

január 12. kedd          7-12 óráig

január 20. szerda     13-17 óráig

Fizetendő összeg február  hónapra: 13.507 Ft.-

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Felhívjuk figyelmüket,  az ebéd lemondással kapcsolatban a Házirende 6.5 pontjára, melynek értelmében :

Az esetleges hiányzásokat, ebédlerendelés végett, minden nap 8-ig, írásban,- a bejáratnál elhelyezett lemondó füzetbe illetve az óvodatitkárnál, ha ez nem megoldható – telefonon is lehet jelezni. A lejelentés 24 óra múlva lép életbe, és a következő befizetéskor írható jóvá. Az ebéd lemondása emailben nem lehetséges.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkezést.

Ingyenessé a gyermekétkeztetés továbbá a két- és egygyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130%-át. Ez 2020-ban nettó 139.185. Ft.- (a kötelező legkisebb munkabér (161.000.-) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-a).

A kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozat az alábbi linkre kattintva letölthető:

Ingyenes étkezés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat

Az étkezés napi díja: 675,37 Ft.- /nap

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tisztelt Szülők!

Lehetőség van átutalással befizetni, megrendelni, lemondani az étkezéseket:

Erre az alábbi webcímen van mód: regisztracio.ebedbefizetes.ujpestgi.hu

Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdésük merülne fel, a Gazdasági Intézményben Dienes Erikát hívhatják a 435-9042- es telefonszámon.

Kérjük az ebédbefizetéskor -amennyiben van rá lehetőségük- kisebb címlettel készüljenek, mivel gyakran okoz problémát a pénz visszaadása. Köszönjük!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az alábbi linkekre kattintva megnyílik a kívánt dokumentum:

Tájékoztató a díjmentes étkezés igénybevételéről 2020. évre

Allergiát és intoleranciát okozó anyagok

Nyilatkozat étkezési kedvezményhez [PDF]

Tájékoztató az étkezési nyilatkozat kitöltéséhez [PDF]